Algemene berichten

Werkzaamheden Addingapark en parkeerstroken

Werken aan de dorpen, Westernieland

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover. De gemeente heeft groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen voor Werken aan de Dorpen. Komende week starten we met de vervanging van de verharding van de paden in het park.

In 2017 kreeg de gemeente De Marne geld voor verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. Alle dorpen in De Marne is toen gevraagd om hiervoor plannen in te dienen. Namens ons dorp heeft Dorpsbelangen daarop plannen ingediend voor verbetering van de paden in het park en de aanleg van een parkeerstrook in de Dirk Wierengastraat. Deze plannen zijn aan het dorp voorgelegd en tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen besproken. We hebben de plannen vervolgens bij de gemeente gepresenteerd. Begin november kwam dus het groene licht van de gemeente en kunnen we met de uitvoering starten.

Vernieuwing paden Addingapark

We starten met de paden in het park. De bestaande verharding groeit dicht met gras en onkruid wat zorgt voor gladheid en daarmee slechte toegankelijkheid. Dit treft met name mensen die minder goed ter been zijn. Ook is de oude verharding bewerkelijk en duur in het onderhoud. Door een nieuwe verharding aan te brengen groeien de paden niet meer dicht, worden ze veiliger en beter toegankelijk, en zijn ze beter te onderhouden.

Aanleg parkeerstrook

Om de parkeerdruk van het Dorpshuis en de Oude Smidse op te vangen en zo de verkeersveiligheid- en doorstroom te verbeteren wordt een parkeerstrook aangelegd. Deze strook komt aan de noordzijde van de straat tussen de oprijpaden van de Jonge en van Dijk. Wanneer de uitvoering plaats vindt is nog afhankelijk van de afgifte van een kapvergunning voor enkele bomen. Als dit rond is en er een planning voor de uitvoering is zullen we de aanwonenden hierover informeren.

Dit project is onderdeel van een bredere aanpak van de verkeersveiligheid in het hele dorp.

Uitvoering

De gemeente heeft voor de uitvoering van de projecten diverse offertes aangevraagd. De uitvoering is ten slotte gegund aan loonbedrijf Oudman. Het bod bleek concurrerend en kwam tegemoet aan onze wens om de uitvoering zo mogelijk met plaatselijke ondernemers te doen. De kosten passen binnen het subsidiebedrag en bieden wellicht nog ruimte om een parkbankje te plaatsen.

De planning:

19 en 20 november verwijderen en afvoeren van oude verharding

– 21 en 22 november aanbrengen van de nieuwe verharding

De werkzaamheden zullen deze dagen wat overlast kunnen bezorgen, maar dat weegt ruimschoots op tegen de betere toegankelijkheid en verfraaiing van het park.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Westernieland

Natuurwerkdag 2018

Natuurwerkdag 2018

Op 3 november organiseert Stichting Oude Groninger Kerken samen met Dorpsbelangen Westernieland de Natuurwerkdag 2018.

 

Natuurwerkdag 2018 op het kerkhof van Westernielandschaar

Op zaterdag 3 november vindt de jaarlijkse landelijke natuurwerkdag plaats. Op deze dag geven vrijwilligers in het hele land het landschap op diverse locaties een onderhoudsbeurt. Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) doet ieder jaar mee met een kerkhof of kerkterrein. Dit jaar is gekozen voor het kerkhof van Westernieland. Via de website www.natuurwerkdag.nl kan men zich aanmelden. Landschapsbeheer Groningen zorgt voor de begeleiding en materialen op deze dag, maar men mag ook zelf (niet gemotoriseerde) materialen meenemen. De dag wordt om 10.00 uur gestart met een kopje koffie en wat lekkers. Tussen de middag krijgen de deelnemers een stevige lunch aangeboden, zodat men na de lunch nog een paar uurtjes de handen uit de mouwen kan steken tot ca. 15.00 uur. Wij hopen op een leuke opkomst qua deelnemers, immers vele handen maken licht werk! Vergeet u niet aan te melden via de website!

 

Bloembollen planten met de kinderentulp

Tijdens de Natuurwerkdag gaat de Commissie Kerk in het Dorp Westernieland met de kinderen van Westernieland weer bloembollen planten. De dag vóór de Natuurwerkdag, 2 november, is Allerzielen, een dag waarop we overledenen herdenken en de kerk de hele dag open is. Zaterdag  3 november, werken we in en vóór de natuur. Bloembollen zijn een belofte van hoop en van leven, we verheugen ons nu al op de bloemen die in het voorjaar verschijnen en de kerk mooi inlijsten. Ook helpen we zo de bijen en hommels aan voedsel dat er in het vroege voorjaar nog moeilijk te vinden is.

We verzamelen met de kinderen om 14 uur bij de kerk en gaan aan de Zuidkant van de kerk planten. Rond 15 uur wordt de Natuurwerkdag voor iedereen afgesloten met koffie, chocolademelk en koek. Fijn, als de kinderen zelf een metalen plantschepje mee kunnen nemen.

crocus

                   

 

              Meld je aan en neem deel aan deze leuke en nuttige dag!

 

Interview met Freek de Jonge

Afgelopen zaterdag 6 mei is er een interview van Freek de Jonge in de kerk van Westernieland opgenomen.

Dit i.v.m. een documentaire, genaamd ” Achter de Dijken” van de KRO/NCRV, die in september op tv wordt uitgezonden.

Het is een reeks van 8 uitzendingen en Westernieland is de eerste van de serie die wordt uitgezonden.

Het gaat over 500 jaar hervorming (1517 stellingen van Luther).

In de gesprekken, met verschillende mensen op verschillende locaties in ons land, gaat men kijken wat de hervormingen in ons land teweeg hebben gebracht en wat er nu nog van over is.

De presentator is Leo Blokhuis.

Ze hebben in en om de kerk gefilmd, zelfs met een drone, dus hoe mooi kun je de kerk van Westernieland te zien krijgen?

We krijgen nog te horen, wanneer dit in september wordt uitgezonden op tv.

Verdere informatie volgt.

Algemene berichten

Hallo ouders van Westernieland,Vanuit gemeentes wordt steeds meer verwacht dat dorpen zelf de handen uit de mouwen steken.

In Westernieland hebben we de afgelopen jaren wandelroutes, een speeltuin en Addingapark gerealiseerd. We proberen het dorp hiermee aantrekkelijker te maken om te wonen.

Deze zaken behoeven onderhoud en zijn bovendien opgezet om er activiteiten te kunnen organiseren.

Hiervoor is menskracht nodig. Om dit niet altijd op dezelfde schouders te laten rusten vragen we aan alle bewoners om zo nu en dan een handje te helpen.

Zo hebben we aantal jaren geleden een mooie speeltuin kunnen realiseren waar nog steeds dagelijks in gespeeld wordt.

Nadien is de speeltuincommissie uit elkaar gegaan.

Dat vinden we als Dorpsbelangen erg jammer en daarom zouden we de speeltuincommissie graag weer nieuw leven in willen blazen.

We zouden het fijn vinden om ouders van (jonge) kinderen hierin te betrekken.

Je moet dan denken aan het organiseren van activiteiten (eind deze maand de Koningsdag!), onderhoud, collectes, enz.

Wil je meedenken over de activiteiten, hoe we de speeltuin aantrekkelijk houden, waar het geld van de collectes voor gebruikt wordt?

Stuur dan een mail naar: mts.bouwman@comveeweb.nl

 

 

 

 

Aandacht

Voor het onderhoud van de speeltuin vragen wij nog enkele vrijwilligers. Het gaat om het bijhouden van het gras waar de grasmachine niet kan komen.

Pieter Martini heeft zich al aangemeld.

Er is een bosmaaier beschikbaar.

 

 

Aanpak Schaapweg/voetpad

Er komt geen geld beschikbaar om de Schaapweg en het naastgelegen voetpad te herstellen.

Wij hebben dinsdag  30 januari overleg gehad met

3 ambtenaren van de Gemeente De Marne.

We hebben een voorstel van de Gemeente besproken.

Er wordt nu een definitief plan gemaakt.

Schets is te zien onder Nieuws/ Dorpsnieuws

Na goedkeuring gaat het voorstel naar de raad en dan moet er nog een budget voor gevonden worden.

Voetpad Schaapweg
Situatie Voetpad
Slider
Actie Speeltuin
Slider
Bloembollen planten
Slider
wandelen
Slider
Opening Dorpsommetje
Slider