Dorpsnieuws

NL Doet zaterdag 29 mei 2021

Voor aanstaande zaterdag 29 mei hebben wij als Dorpsbelangen Westernieland een klus aangemeld in het kader van NL Doet.

Het plan is om de speeltuin en het Addingapark op te ruimen en schoon te maken en wat onderhoud uit te voeren.

Wij verzamelen om 09:30 uur in de speeltuin en beginnen met koffie/thee en om 12 uur gaan wij weer huiswaarts.

Wilt u ons mee komen helpen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een mailtje naar: dorpsbelangenwesternieland@gmail.com

We zien u graag tegemoet!

P.S.: bent u in het bezit van tuingereedschap dan mag u dat meenemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Westernieland

4 mei herdenking

Dit jaar vieren we 76 jaar vrijheid en daarbij hoort ook de 4 mei herdenking. Wij als comité hadden het programma van 2020 al doorgeschoven naar 2021, maar door het CORONAVIRUS kan het ook dit jaar wederom niet plaatsvinden.

Om in ons dorp de oorlogsslachtoffers te herdenken zal een wethouder een krans komen leggen namens gemeente Het Hogeland, samen met een vertegenwoordiger van het 4 mei comité. Het 4 mei comité legt een krans bij het graf van Dirk Wierenga, er is GEEN publiek toegestaan

Het Nationaal Comité en gemeente Het Hogeland vragen iedereen om op 4 mei de vlag thuis de HELE dag halfstok te hangen vanaf 08:00 uur tot 21:00 uur.

Van de kransleggingen zal op 4 mei ‘s avonds een korte weergave worden getoond op de diverse socials van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

4 mei comité Dorpsbelangen Westernieland

4 mei herdenking

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid en daarbij hoort ook de 4 mei herdenking. Wij als comité hadden het programma al klaar, maar door het CORONAVIRUS kan het niet plaatsvinden. Wij hopen dat in 2021 de herdenking wel door kan gaan. Het Nationaal Comité 4 mei herdenking heeft een voorstel gedaan voor de lokale herdenkingen in 2020. Gemeente Het Hogeland ondersteunt dit voorstel en vraagt haar inwoners om hieraan medewerking te verlenen.

 • Het Nationaal Comité en gemeente Het Hogeland vragen iedereen om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen.
 • Het nationaal Comité en gemeente Het Hogeland roepen alle blazers van de gemeente op om op 19:58 uur het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis.
 • Na de 2 minuten stilte om 20:00 uur klinkt het Wilhelmus. Het nationaal Comité en gemeente Het Hogeland nodigt iedereen uit om thuis mee te zingen.

Met vriendelijke groet,

4 mei comité Dorpsbelangen Westernieland.

Verslag bewonersavond d.d. 26 februari

Op woensdag 26 februari jl. hebben Dorpsbelangen Westernieland en dorpshuis Diekstaal samen een bewonersavond georganiseerd. Doel hiervan was om dorpsbewoners ideeën aan te laten dragen die de leefbaarheid van ons dorp kunnen vergroten en/of ons dorp mooier kunnen maken. Hiervoor is geld beschikbaar via het zogenaamde dorpsbudget.

Op de avond waren 21 aanwezigen. Na enige tekst en uitleg over het dorpsbudget door dorpscoördinator Froukje Stiekema, konden de aanwezigen een idee aandragen. In totaal werden er 12 ideeën aangedragen:

 • Doorschuiven van het budget (opsparen kan voor de jaren 2020, 2021 en 2022)
 • Dorpshuis buiten geschikt maken voor activiteiten
 • Bushalte opvrolijken
 • Zebrapad + verkeersspiegel ter hoogte van D. Wierengastraat 65
 • Gevelsteen “1000 woningenplan” terugkrijgen in het dorp
 • Huiskamer koken/eten
 • Haven meer bij het dorp betrekken
 • Facelift dorpsentrees
 • (Her)inrichting gymzaal
 • Dorpstuin
 • AED cursus voor inwoners
 • Integraal plan: Verkeersremmers Vlaggenmasten/(duurzame) kerstversiering bij de dorpsentrees Havengebied ontsluiten Kunstwerk (bv. met uitleg over de historie van het gebied

Na stemming zijn het integraal plan, doorschuiven van het dorpsbudget en de gevelsteen van het “1000 woningenplan” als de nummers 1, 2 en 3 naar voren gekomen. Voor het integraal plan en de gevelsteen zijn werkgroepen opgesteld. Deze werkgroepen zullen de plannen de komende tijd gaan uitwerken. In de 2e helft van mei zal er een nieuwe bijeenkomst gepland worden om de voortgang van deze plannen te bespreken.

Dorpsbelangen Westernieland en dorpshuis Diekstaal willen alle aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng!

Dorpsfilm 1985/2016

Nieuwe Dorpsfilm hier te bestellen.

Mocht u belangstelling hebben in de nieuwe dorpsfilm kunt u dat kenbaar maken via het menu: Contact.

Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

De oude film van 1985 is ook gedigitaliseerd en dat betekent dat de kwaliteit aanmerkelijk verbeterd is.

Ook deze film is eventueel verkrijgbaar.

Aandacht

Voor het onderhoud van de speeltuin vragen wij nog enkele vrijwilligers. Het gaat om het bijhouden van het gras waar de grasmachine niet kan komen.

Pieter Martini heeft zich al aangemeld.

Er is een bosmaaier beschikbaar.

 

 

Aanpak Schaapweg/voetpad

Er komt geen geld beschikbaar om de Schaapweg en het naastgelegen voetpad te herstellen.

Wij hebben dinsdag  30 januari overleg gehad met

3 ambtenaren van de Gemeente De Marne.

We hebben een voorstel van de Gemeente besproken.

Er wordt nu een definitief plan gemaakt.

Schets is te zien onder Nieuws/ Dorpsnieuws

Na goedkeuring gaat het voorstel naar de raad en dan moet er nog een budget voor gevonden worden.

Voetpad Schaapweg
Situatie Voetpad
Slider
Actie Speeltuin
Slider
Bloembollen planten
Slider
wandelen
Slider
Opening Dorpsommetje
Slider