Uitnodiging bewonersavond inventarisatie ideeën Dorpsbudget en Nationaal Programma Groningen

Graag nodigen de besturen van het dorpshuis Diekstaal en Dorpsbelangen Westernieland u uit voor een bewonersavond. Deze biedt gelegenheid om gezamenlijk met en van elkaar te horen welke ideeën er zijn om in te dienen voor een subsidie uit het Dorpsbudget en Nationaal Programma Groningen. De bewonersavond is op woensdag 26 februari aanstaande in dorpshuis Diekstaal en begint om 20:00 uur.

Doel en vervolg Het doel van de avond is om een aantal ideeën te kiezen waarvoor een draagvlak blijkt (uit de stemming op de avond of anderszins). Vervolgens is het zaak deze in werkgroepverband verder uit te werken (de besturen zoeken hiervoor vrijwilligers). Op basis van de uitgewerkte ideeën zal uiteindelijk een keuze worden gemaakt om voor één of meerdere ideeën een aanvraag te doen bij:

het Dorpsbudget van de gemeente Het Hogeland (dit kan het hele jaar door, budget dat niet wordt gebruikt schuift door naar het volgende jaar). De aanvraag voor het Dorpsbudget dient door een rechtspersoon, in Westernieland het dorpshuis en/of dorpsbelangen gedaan te worden,

of bij:

het Nationaal Programma Groningen (voor half maart 2020).

U bent van harte welkom. Heeft u een idee of ideeën, kom dan naar deze avond! Het zou mooi zijn als u uw idee al kunt toelichten, bijvoorbeeld met een tekening, of een helder verhaal, zodat de andere aanwezigen zich hier een beeld bij kunnen vormen. Maar ook als u geen idee heeft, bent u van harte welkom om mee te denken en te praten. Graag tot woensdag 26 februari aanstaande om 20:00 uur in dorpshuis Diekstaal. U heeft dus nog even de tijd om zo mogelijk met anderen ideeën te ontwikkelen. SUCCES!

Toelichting Dorpsbudget en Nationaal Programma Groningen

Dorpsbudget De gemeente Het Hogeland heeft een jaarlijks budget voor alle dorpen in de gemeente beschikbaar gesteld, voor de komende 3 jaren, om initiatieven die structureel bijdragen om de leefbaarheid te ondersteunen. Tevens moet het een ‘algemeen publiek belang’ dienen. Voor Westernieland is dit jaar een bedrag beschikbaar van € 14.497,50. Ideeën die hiervoor worden ingebracht moeten voldoen aan de eis dat het dorp, wij dus, zelf verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de plannen. En, niet onbelangrijk, ze moeten op brede steun onder inwoners van Westernieland kunnen rekenen.

De gemeentelijke dorpen coördinator voor Westernieland, mevrouw Froukje Stiekema, schuift deze avond aan om toelichting te geven op de regeling van Dorpsbudgetten en vragen hierover te beantwoorden.

Nationaal Programma Groningen Onder de naam Nationaal Programma Groningen is er een grote pot met geld beschikbaar (€ 1,15 miljard) beschikbaar gesteld om bij de dragen aan de Toukomst van Groningen. Bewonersinitiatieven, lokale en thematische projecten gericht op leefbaarheid, economie en energie kunnen hieruit financieel ondersteund worden. Via het loket Leefbaarheid van Groninger Dorpen kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij eigen initiatieven. Het loket is sinds september 2019 open en zal ook ondersteuning bieden aan lokale initiatieven op het gebied van energie en grotere bewonersinitiatieven. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief dat hieruit mede wordt gefinancierd is de aanleg van een nieuw dorpsplein in Woldendorp op de plek van de voormalige gereformeerde kerk die twee jaar geleden is gesloopt. De lokale projecten lopen via de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied. De provincie neemt het voortouw bij het uitwerken van projecten die gemeentegrens overstijgend zijn.

Voor verdere informatie hierover zie de volgende site op internet: https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/nationaal-programma-groningen/

Geef een reactie

Aandacht

Voor het onderhoud van de speeltuin vragen wij nog enkele vrijwilligers. Het gaat om het bijhouden van het gras waar de grasmachine niet kan komen.

Pieter Martini heeft zich al aangemeld.

Er is een bosmaaier beschikbaar.

 

 

Aanpak Schaapweg/voetpad

Er komt geen geld beschikbaar om de Schaapweg en het naastgelegen voetpad te herstellen.

Wij hebben dinsdag  30 januari overleg gehad met

3 ambtenaren van de Gemeente De Marne.

We hebben een voorstel van de Gemeente besproken.

Er wordt nu een definitief plan gemaakt.

Schets is te zien onder Nieuws/ Dorpsnieuws

Na goedkeuring gaat het voorstel naar de raad en dan moet er nog een budget voor gevonden worden.

Voetpad Schaapweg
Situatie Voetpad
Slider
Actie Speeltuin
Slider
Bloembollen planten
Slider
wandelen
Slider
Opening Dorpsommetje
Slider