OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nieuws van de Kerk in Dorp vindt u onder de rubriek nieuws links op de home pagina.

KERK IN HET DORP

In verband met het kleine aantal kerkgangers heeft de kerkgemeente ( Protestantse gemeente Halfambt ) de keus gemaakt om op zoek te gaan naar een fusiepartner.

Deze is gevonden in de Prot. gemeente Winsum Obergum.

Als het goed is, gaan de gemeenten in januari 2016 fuseren. Dit betekent dat veel kerkelijke activiteiten in Westernieland naar Winsum zullen gaan.

Om te voorkomen dat onze kerk  nu de deuren moet sluiten, is er voor gekozen om een project te starten:

Kerk in het dorp.

De insteek is om de kerk zoveel mogelijk open te zetten en samen met allerlei mensen in het dorp activiteiten te organiseren, waarbij de kerk als een vanzelfsprekende plek in het dorp gaat / blijft functioneren.

De drie pijlers waarop het plan rust zijn:
omzien naar elkaar
zingeving en spiritualiteit in de vorm van activiteiten (cultuur/ kunst / muziek / duurzaamheid…)
zingeving en spiritualiteit in de vorm van vieringen  en meditatieve momenten.

Op verzoek van Jolanda Tuma, werkzaam als pastoraal werker bij de Protestantse gemeente Halfambt (Eenrum, Westernieland, Den Andel en Saaxumhuizen) is er  een gesprek daarover geweest.

Bij dit gesprek was ook aanwezig Joke Engel, diaken Halfambt (Eenrum, Westernieland, Den Andel en Saaxumhuizen).

Zij hebben inmiddels ook een gesprek gehad met onze culturele commissie.

De insteek van het bezoek was om te onderzoeken hoe groot de bereidwilligheid is om een commissie van ongeveer 4 mensen aangevuld met Jolanda Tuma te formeren om in eerste instant te brainstormen welke invulling van de kerk van Westernieland aan zou spreken.

Dorpsbelangen Westernieland staat achter dit initiatief.