Werkzaamheden Addingapark en parkeerstroken

Werken aan de dorpen, Westernieland

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover. De gemeente heeft groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen voor Werken aan de Dorpen. Komende week starten we met de vervanging van de verharding van de paden in het park.

In 2017 kreeg de gemeente De Marne geld voor verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. Alle dorpen in De Marne is toen gevraagd om hiervoor plannen in te dienen. Namens ons dorp heeft Dorpsbelangen daarop plannen ingediend voor verbetering van de paden in het park en de aanleg van een parkeerstrook in de Dirk Wierengastraat. Deze plannen zijn aan het dorp voorgelegd en tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen besproken. We hebben de plannen vervolgens bij de gemeente gepresenteerd. Begin november kwam dus het groene licht van de gemeente en kunnen we met de uitvoering starten.

Vernieuwing paden Addingapark

We starten met de paden in het park. De bestaande verharding groeit dicht met gras en onkruid wat zorgt voor gladheid en daarmee slechte toegankelijkheid. Dit treft met name mensen die minder goed ter been zijn. Ook is de oude verharding bewerkelijk en duur in het onderhoud. Door een nieuwe verharding aan te brengen groeien de paden niet meer dicht, worden ze veiliger en beter toegankelijk, en zijn ze beter te onderhouden.

Aanleg parkeerstrook

Om de parkeerdruk van het Dorpshuis en de Oude Smidse op te vangen en zo de verkeersveiligheid- en doorstroom te verbeteren wordt een parkeerstrook aangelegd. Deze strook komt aan de noordzijde van de straat tussen de oprijpaden van de Jonge en van Dijk. Wanneer de uitvoering plaats vindt is nog afhankelijk van de afgifte van een kapvergunning voor enkele bomen. Als dit rond is en er een planning voor de uitvoering is zullen we de aanwonenden hierover informeren.

Dit project is onderdeel van een bredere aanpak van de verkeersveiligheid in het hele dorp.

Uitvoering

De gemeente heeft voor de uitvoering van de projecten diverse offertes aangevraagd. De uitvoering is ten slotte gegund aan loonbedrijf Oudman. Het bod bleek concurrerend en kwam tegemoet aan onze wens om de uitvoering zo mogelijk met plaatselijke ondernemers te doen. De kosten passen binnen het subsidiebedrag en bieden wellicht nog ruimte om een parkbankje te plaatsen.

De planning:

19 en 20 november verwijderen en afvoeren van oude verharding

– 21 en 22 november aanbrengen van de nieuwe verharding

De werkzaamheden zullen deze dagen wat overlast kunnen bezorgen, maar dat weegt ruimschoots op tegen de betere toegankelijkheid en verfraaiing van het park.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Westernieland

Aandacht

Voor het onderhoud van de speeltuin vragen wij nog enkele vrijwilligers. Het gaat om het bijhouden van het gras waar de grasmachine niet kan komen.

Pieter Martini heeft zich al aangemeld.

Er is een bosmaaier beschikbaar.

 

 

Aanpak Schaapweg/voetpad

Er komt geen geld beschikbaar om de Schaapweg en het naastgelegen voetpad te herstellen.

Wij hebben dinsdag  30 januari overleg gehad met

3 ambtenaren van de Gemeente De Marne.

We hebben een voorstel van de Gemeente besproken.

Er wordt nu een definitief plan gemaakt.

Schets is te zien onder Nieuws/ Dorpsnieuws

Na goedkeuring gaat het voorstel naar de raad en dan moet er nog een budget voor gevonden worden.

Voetpad Schaapweg
Situatie Voetpad
Slider
Actie Speeltuin
Slider
Bloembollen planten
Slider
wandelen
Slider
Opening Dorpsommetje
Slider