Westernieland is een dorp dat leeft en bruist.

Er zijn diverse verenigingen actief.

Vereniging dorpsbelangen Westernieland zet zich in voor het wel en wee van Westernieland.

Dorpshuis Diekstaal is het middelpunt van Westernieland, daar vinden vele activiteiten plaats.

Er vinden  ook diverse activiteiten plaats in de kerk door de Culturele commissie en Kerk in het Dorp.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de dorpsfilm onder de naam Westernieland in Beeld