Verenigingen

Vereniging Dorpsbelangen Westernieland houdt zich bezig met de leefbaar-heid van het dorp en de omgeving. Dit houdt in dat contacten worden onderhouden met instanties als de gemeente De Marne, woningstichting Wierden en Borgen, Vereniging Groninger Dorpen e.d. De leefomgeving omvat de openbare ruimte. De gemeente is hierin de grootste speler.
De vereniging heeft ongeveer 100 leden. Het bestuur bestaat uit Theo Wijma (voorzitter),Sandra Bouwman Teerling (secretaris) en Gerben Edens (penningmeester a.i.). Overige leden zijn Agnes Spaans ( algemeen lid a.i.speeltuin/Addingapark ) Erik Zwart (algemeen lid a.i., havenmeester), Jan Kippers ( algemeen lid ) en Klaas Jan Oudman ( algemeen lid ).

De haven, het Addingapark, de vernieuwde speeltuin en (rond Kerst) de plaatsing van kerstbomen in het dorp worden door de vereniging beheerd. Sinds 2010 is er een dorpsvisie.

Westernieland kent een aantal verenigingen en activiteiten: het Dorpshuis, de IJsvereniging, Toneelvereniging Democritus, Biljartvereniging Net Mis, de Badmintonclub, Waddenwandelen, Westernielandrun,  Nijlandster krant, Kerstviering.

De culturele commissie werkt samen met Vereniging Dorpsbelangen.

Ieder jaar wordt in de kerk gezamenlijk kerstfeest gevierd. Kinderen spelen een grote rol in het kerstspel. De kerk zit dan vol.

 

ijspret op grachtjeugd in de nestschommelgracht