Update fietspad:

Gemeente de Marne bevestigt dat de fietsstroken tot Westernieland aangelegd gaan worden. Het laatste deel ca. 50 meter neemt de gemeente de Marne voor haar rekening. De uitvoering ligt bij gemeente Winsum. De werkzaamheden aan de weg Westernieland-Rasquert zullen na Pinksteren starten.

Er worden aan beide zijde rode fietsstroken aangebracht. Het kruispunt Andelsterweg-Dikemaweg wordt veiliger gemaakt en er worden 3 wegverhogingen aangebracht in het tracée.

Dinsdagavond 12 juli 2016 was er een raadsbijeenkomst in Winsum over de Kadernota. Hierin werd de begroting voor volgend jaar besproken en of de aanpassingen van de weg Westernieland – Den Andel – Rasquert ook op de komende begroting komen te staan. Vooraf heeft Fietspadstampijgroep Den Andel en Dorpsbelangen Westernieland een Zwartboek gemaakt over de noodzaak van een veilige fietsroute langs deze weg. Dit Zwartboek is aan alle raadsleden van de gemeente Winsum uitgedeeld.

De Fietspadstampijgroep heeft vanavond bij monde van 2 kinderen uit Den Andel de raad nog eens toegesproken: “Wij willen een fietspad!” en in elk geval: wij willen volgend jaar veilig kunnen fietsen naar school!
Uit het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente is gebleken dat er door 85% van de auto’s 85 km/u wordt gereden over deze weg en dat is in combinatie met fietsers over dezelfde weg veel te gevaarlijk. Wegaanpassingen zijn ook door de gemeente erkend als noodzakelijk. De vraag is alleen of dit weer op de lange baan geschoven gaat worden of dat dit voor 2017 op de agenda gezet gaat worden. Er wordt al 30 jaar door bewoners uit Den Andel en Westernieland voor een veilige fietsroute gepleit. Het is nu de hoogste tijd dat het in 2017 gaat gebeuren.
fietspad3 fietspad fietspad2