Search

In In het begin van de 20e eeuw had het dorp 6 straten. De naam van de Hoofdstraat is na de oorlog veranderd in de Dirk Wierengastraat, genoemd naar een dorpsgenoot die in de oorlog in het verzet zat en gefusilleerd is. Hij is begraven op de algemene begraafplaats van Westernieland.

In de loop der jaren zijn er langs de dijk en in het streekje Kaakhorn veel huizen afgebroken. Rond 1948 werden er nieuwe huizen gebouwd voor de opzichters van het werkkamp ‘De Slikken’.

Omstreeks 1950 werd er in het kader van het 1000-woningenplan (een project om de volkshuisvesting van na de tweede wereldoorlog een extra impuls te geven) nieuwbouw gepleegd. Hierdoor ontstonden de Addingalaan en de Jan Heidemastraat, vernoemd naar de in 1870 te Westernieland geboren boerenzoon, later directeur van de Middelbare Landbouwschool te Groningen. In 2009 is besloten om 18 woningen te slopen en er 6 twee-onder-een-kappers voor terug te bouwen.

In Westernieland hebben twee scholen gestaan. De eerste openbare dorpsschool aan de Hoofdstraat (nu Dirk Wierengastraat) werd in 1872 gebouwd. In 1961 werd dit verouderde gebouw vervangen door een nieuw gebouw aan de Jan Heidemastraat. In 1985 werd de kleuterschool erbij betrokken en kreeg de school de naam ‘De Oelesprong’. In 2000 was het aantal leerlingen zover gedaald (met 6 leerlingen was het de kleinste school van Nederland) dat de school moest sluiten. Het oude gebouw van voor 1961 is na dat jaar nog een tijd in gebruik geweest als turnzaal en badhuis. In 1981 werd achter dit gebouw dorpshuis ‘Diekstaal’ geopend. Het nieuwere gebouw is na nog een tijd in gebruik te zijn geweest als schakelklas voor kinderen van asielzoekers in 2010 verbouwd tot bed and breakfast De Oelesprong. In de zijgevel van dit gebouw bevindt zich een mozaïek van kunstenaar Anno Smith.

Aan de Hoofdstraat werd in 1907 ook een gereformeerde school gesticht. In 1955 ging deze school over naar een vrijgemaakte signatuur. In 1957 werd het oude gebouw gesloopt en werd een nieuw schoolgebouw gebouwd. In 1983 sloot de school en verhuisde naar Winsum om daar voortgezet te worden als GBS De Wierde. Het schoolgebouw is nu eveneens een woonhuis.