openbare schoolopenbare school westernielandWesternieland heeft twee lagere scholen gekend: de Openbare en de Gereformeerde. De Openbare Lagere School werd in 1872 gebouwd aan wat nu de Dirk Wierengastraat heet. Toen Sibert Meurs in 1958 meester Olsder opvolgde als hoofd der school, trof hij een sterk verouderd gebouw aan: met als enige waterleiding een buitenkraantje, met kolenkachels, enz.

In 1961 werd er nieuwbouw gepleegd aan de Jan Heidemastraat. Meester Meurs introduceerde schooltuintjes (in Westernieland erg ongewoon, ook in de voortuin werden aardappelen gepoot). De oude school werd verbouwd tot turnzaal en badhuis (nu Dorpshuis Diekstaal). Er zijn allerlei verhalen, bijvoorbeeld over die meester die er met het schoolreisjesgeld vandoor ging. In 1976 werd Edo Wezeman hoofd van de school.

De nieuwe school kreeg in 1985, toen de wet op het Basisonderwijs van kracht werd, een kleuterafdeling en nieuwe lokalen en een naam: de Oelesprong. Edo Wezeman werd van hoofd nu directeur. Herma, zijn vrouw, bedacht de naam van de school en won een plantenbon. In 2000 waren er nog zeven leerlingen en werd de school gesloten. Het gebouw deed een tijd dienst als Internationale Schakelklas voor kinderen van asielzoekers, is in 2009 verkocht en werd in 2010/2011 verbouwd. Het mozaïek in de oostgevel is van de kunstenaar Anno Smith.