Search

Agrariërs kunnen de komende jaren gebruik maken van de nieuwe beheerinstrumenten ‘Natuurbraak’ en ‘Wintervoedsel’. Deze maatregelen moeten leiden tot verbetering van de leefomgeving van akkervogels als gors, vink, patrijs, veldleeuwerik, kwartel en grauwe kiekendief.

Bij het pakket ‘Wintervoedsel’ wordt een deel van een akker met graan in het najaar niet geoogst. Het graan blijft in de winter op het veld staan. Diverse akkervogels, wintergasten en doortrekkers, vinden hier voedsel. Het project wordt gecoördineerd door Wierde en Dijk.

Natuurbraak is een rand of perceel dat met een geselecteerd graan/gras/kruidenmengsel wordt ingezaaid. In het jaar wordt de eenheid een aantal malen gemaaid waardoor er altijd een kort gewas aanwezig is waarin de veldleeuwerik kan broeden. Het pakket ‘’wintervoedsel’’ is een zomergraangewas dat in het najaar niet wordt geoogst maar op het veld blijft staan. Diverse vogels, standvogels en doortrekkers, vinden hierin voedsel.  Akkervogels vinden er voedsel en de veldleeuwerik kan in de korte zode meerdere broedsels grootbrengen. De grauwe kiekendief jaagt er vooral op muizen.