Search

klutenplasDe Klutenplas is waardevol voor vogels zoals de kluut en planten zoals het schorrekruid. Het is een overgangsgebied tussen het zoute water van de zee en het zoete water van het binnenland.

De Klutenplas ontstond in 1986 door kleiwinning, die nodig was om de zeedijk op Deltahoogte te brengen. In 2005 is aan de westkant nog een landbouwperceel van ruim elf hectare ingericht en aan het gebied toegevoegd. De Klutenplas is brak, en daar horen karakteristieke planten en vogels bij. Tijdens hoogwater strijken er allerlei steltlopers, eenden en ganzen neer voor voedsel en rust. Met een beetje geluk ziet u de zwarte ruiter, lepelaar, groenpootruiter, smient en bergeend. In het najaar zitten er honderden wintertalingen. En natuurlijk, de kluut! Dankzij zijn opvallende omhoog gebogen snavel, de lange poten en het zwartwitte verenkleed kunt u makkelijk zelf vaststellen dat de naamgever van dit natuurgebied zich hier thuis voelt. Behalve kwelders en brakwatergebieden heeft Het Groninger Landschap ook verschillende cultuurhistorisch waardevolle bezittingen in de Noordkust. Bijvoorbeeld het voormalige bedevaartsoord de Helwerder wierden, het wierdekerkhof Olle Weem, de oude zeedijk van Den Andel en de molen De Vier Winden in Pieterburen. Kijk voor meer informatie bij Natuur & landschap.