Search

akkerranden

De natuur in en rond Westernieland is ongekend rijk en divers. De kwelders van de noordkust tussen de zeedijk en de wadgeul vormen het laatste natuurlijke weidegebied van Nederland, dat geregeld door de vloed overstroomd wordt. Hierdoor is het gebied zeer vruchtbaar; het trekt dan ook veel vogels aan, zoals scholeksters, rotganzen en kluten.

Vlakbij is er de Klutenplas, waardevol voor vogels zoals de kluut en planten zoals het schorrekruid. Het is een overgangsgebied tussen het zoute water van de zee en het zoete water van het binnenland.

Natuurlijke brede akkerranden zijn toegepast om een groot deel van de karakteristieke akkervogelsoorten in Nederland te redden. Wandelen of fietsen tussen de weilanden is een feest voor elke vogelliefhebber.

waddengezichtDe natuur in het Lauwersmeergebied is zo bijzonder dat het is uitgeroepen tot Nationaal Park. In de rust en ruimte van het weidse landschap valt veel te ontdekken.

dijkdoorgangEnkele kilometers ten oosten van het Westernieland, ligt Noordpolderzijl met het kleinste open zeehaventje van Nederland. Eb en vloed hebben hier vrij spel en alleen bij hoogtij is het mogelijk dit unieke haventje in en uit te varen.