Search

de slikkenIn 1939 is begonnen met de inpoldering van het kweldergebied ten noorden van Westernieland. Dertienhonderd werkloze mannen konden er aan de slag, waarvan zeshonderd doordeweeks in het nieuw te bouwen werkkamp De Slikken aan de Schaapweg in Westernieland zouden wonen. De rest zou dagelijks in twintig bussen van Groningen naar Westernieland worden vervoerd. Voor opzichters werden op Kaakhorn nieuwe huizen gebouwd. Jan Buiskool, burgemeester van Delfzijl en ’rijksinspecteur vande centrale werkverschaffing’, was de drijvende kracht achter het werkkamp. Hij was zo gedreven om mensen aan het werk te krijgen dat hij de Groningse Mussolini werd genoemd. In oktober 1939 moest de nieuwe dijk klaar zijn. Maar hevige stormen en het begin van de Tweede Wereldoorlog zorgden voor vertraging. In de mistige ochtend van 16 oktober 1940 is een bus vol arbeiders bij Ranum onder de trein gekomen. De nieuwe polder kwam pas in 1947 af. Kijk ook bij de monumenten. In 1993 heeft journalist Cees Stolk een boek geschreven over het werken op het wad: ‘Slikken of stikken’.

Na de oorlog, van 1946 – 1951, zijn in de barakken 500 – 800 NSB-ers geïnterneerd geweest. Nelleke Bokma is in 1947 in het kamp geboren, als dochter van de kok, Sjoerd Bokma en zijn vrouw Corrie Buis. Of er meer kinderen in het kamp geboren zijn is onbekend.

DSC_0019Tegenwoordig zijn de gebouwen in gebruik als groepsaccomodatie.