Search

Noordpolderzijl

In het uiterste noorden van de het vasteland van de provincie Groningen, enkele kilometers ten oosten van het Westernieland ligt Noordpolderzijl met het kleinste open zeehaventje van Nederland. Eb en vloed hebben hier vrij spel en alleen bij hoogtij is het mogelijk dit unieke haventje in en uit te varen.
Noordpolderzijl is een oase van rust en ruimte, waar u even bij kunt komen van de drukte van alle dag, genietend van de wijdse uitzichten over het wad, met in de verte de waddeneilanden Schiermonnikoog, Rottumeroog, Rottumerplaat en het Duitse Borkum.
Alleen bij hoogtij is het mogelijk er in en uit te varen. Noordpolderzijl is ontstaan na inpoldering van de Noordpolder. De open zeeverbinding met Usquert en Warffum verdween. Warffum kon nog via een sluis worden bereikt, vervoer naar Usquert ging voortaan over de weg. Voor de kleine garnalenvissers uit Usquert werd Noordpolderzijl de nieuwe thuishaven. Rond 1970 telde de Usquerder vissersvloot circa 10 schepen.

haven noordpolderzijlIn de periode 1980-1985 is de noordelijke zeedijk op Deltahoogte gebracht en werd een modern afwateringsgemaal gebouwd. De oude sluis verloor haar functie en werd dichtgemetseld. Samen met een op de dijk aangebracht steenmozaiek vormt zij nu een kunstwerk ter herinnering aan de dijkverhoging. De haven van Noordpolderzijl dient nu nog als aanlegplaats voor passerende schepen en jachten en als vertrekplaats voor wadtochten. Het Zielhoes, een nostalgisch bruin café, is er gevestigd.