Tot 1960 maakten alle vijftig leerlingen van de school hetzelfde eendaagse schoolreisje. Toen vond ook de oudercommissie dat we best eens wat anders konden bedenken en we maakten plannen om met de klassen 4 en hoger een driedaags reisje te gaan maken. We gingen vaak op de fiets, maar soms ook per bus naar Drouwenerzand, Noordlaren, Spier. Wat een belevenis! We citeren uit een schoolreisverslag van Geertje (Wijma-) Nekkers:

‘Om tien voor zes was ik bij de school, er waren al heel veel. Om zes uur vertrokken we. Wat was het een gezwaai en gejoel. We gingen over Den Andel. Het was nog heel stil en iedereen sliep nog. In Sauwerd waren we om zeven uur en het werd al drukker. In Adorp kwamen we geen een tegen, doch in Groningen was het tegenovergestelde. De auto’s raasden je voorbij.’ Het waren steeds heerlijke dagen waarbij we prima werden begeleid door leden van de oudercommissie of hun partners. De heren Prins, De Vries en Kadijk herinner me ik nog goed, evenals de dames Hofman en Faber. Ik had de kinderen op het hart gedrukt dat de dames mevrouw genoemd zouden worden. Toen ik mevrouw Faber een jaar later weer vroeg mee te gaan stemde ze hierin toe, als de kinderen dan maar weer gewoon vrouw Faber mochten zeggen.’

Ja, soms ging het wel eens anders dan thuis. Uit een ander schoolreisverslag: ‘Er werd druk gebruik gemaakt van de douches. De voeten werden fijn schoon, de tanden ook en onze onderkleding werd uitgedaan onder de pyjama. Wat een gemopper!’

Sibert Meurs